Yabancı Konut Sektöründe "Değerleme Raporu" Zorunlu Oldu

Yabancı Konut Sektöründe "Değerleme Raporu" Zorunlu Oldu

Yabancıların Türkiye'de Konut Alımında "Gayrimenkul Değerleme Raporu" Zorunlu Oldu

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce (TKGM) 25 Şubat 2019 tarihinde yayınlanan genelge uyarınca 4 Mart 2019 tarihi itibariyle yabancı ülke vatandaşlarının bütün satış ve alış işlemlerinde Taşınmaz "Değerleme Raporu" zorunluluğu getirilmiştir.

Söz konusu Genelgeye göre;

• Yabancı uyruklu vatandaşların tüm alış ve satış işlemlerinde ‘Gayrimenkul Değerleme Raporu’ düzenlenecek.
• Değerleme raporlarının süresi düzenlendiği tarihten itibaren üç ay süreyle geçerli sayılacak.
• Gayrimenkulün değerini değiştiren herhangi bir durumun meydana gelmesi halinde 3 aylık süreye bakılmaksızın yeniden değerleme raporu düzenlenmesi talep edilecek.
• Değerleme raporunda; fiilen bitmiş bulunan yapılar işlem günündeki değerini, inşaat halinde/devam eden projeler ve kat irtifakı tesisli taşınmazlar için ise binanın bitmesi halinde oluşacak değeri yansıtılacak.
• Düzenlenen değerleme raporları elektronik bir ortam olan TAKBİS’e aktarılacak.

Gayrimenkul değerleme raporu, herhangi bir taşınmazın değerini tespit etmek amacıyla , Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisanslı uzmanları tarafından taşınmazın değerini etkileyen tüm faktörlerin analizinin yapıldığı ayrıntılı bir rapordur. Değerleme raporu taşınmazın mevcut durumunu, yasal haklarını, olası risklerini, avantaj ve dezavantajlarının kıyaslanmasıyla taşınmazın piyasa değeri hakkında fikir verir. Yatırım yapılacak gayrimenkul hakkında eksiksiz bilgi alınması, doğru yatırım için son derece önemlidir.

Değerleme Raporu aşağıdaki bilgileri içermektedir;

• TAPU bilgileri
• İSKAN bilgileri
• Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından ‘Onaylandı’ kabulü
• Taşınmazın koordinatlı haritadaki konumu
• Taşınmazın fotoğrafları
• Eşdeğer gayrimenkul fiyatları
• Fiyat teyidi
• Taşınmazın mevcut borç durumu

Değerleme raporu ile birlikte;

• Ülkemizin konut sektöründe marka değeri yabancı yatırımcı nezdinde artacak.
• Yabancıya konut satışında profesyonelleşme ve uzmanlık ön plana çıkacak ve hizmet kalitesi artacak.
• Tapuda ‘satış bedeli’ kısmında değerleme raporundaki gerçek değer yazılacak.
• Abartılı fiyatlandırma ve inşaat sektöründeki kayıt dışılığın önüne geçilecek.
• Kötü niyetli satışların önüne geçilecek.
• Vergilendirme süreci düzenlenecek.
• Kayıt dışı inşaat giderleri kayıt altına alınmaya başlanacak.

SPK onaylı değerleme raporunun maliyeti 1.300 TL ila 2.000 TL arasında olup alıcı tarafından doğrudan değerleme uzmanına ödenmektedir. Değerleme raporunun tutarında belirtilen değer, Tapu işlemlerinde de görünecektir. TAPU işlemleri tamamlandıktan sonra, TAKBİS sistemine aktarılacaktır. Değerleme raporu ortalama olarak bir haftada hazırlanmaktadır.

TERRA Emlak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından lisanlı bağımsız değerleme uzmanları ile çalışmaktadır.