Forsikring i Tyrkiet - Ejendomsforsikring i Tyrkiet

Der er forskellige procedurer før og efter salg, som skal følges, når du køber ejendom i Tyrkiet, og ejendomsforsikring i Tyrkiet er øverst på listen. Ejendomsforsikring i Tyrkiet, ligesom i andre lande, er designet til at beskytte ejendomsejere mod økonomiske tab som følge af skader eller ødelæggelse af deres ejendomme. Denne forsikring dækker jordskælv og kræves af den tyrkiske regering for at få din skøde autoriseret og reguleret. Før du tilmelder dig vand, elektricitet og gas, skal du få DASK-forsikring for din ejendom.

Denne artikel forklarer alt, hvad du behøver at vide om jordskælvforsikring i Tyrkiet. Lad os fortsætte med at læse!

Hvad er DASK (TCIP) i Tyrkiet?

DASK, officielt kendt som Doğal Afet Sigortaları Kurumu, er et obligatorisk jordskælvforsikringsprogram i Tyrkiet, etableret til at dække materielle skader på bygninger forårsaget af jordskælv. Denne forsikring er afgørende på grund af Tyrkiets betydelige seismiske aktivitet. Den administreres af det tyrkiske finansministerium og leveres af det tyrkiske katastrofe-forsikringspulje (TCIP), et fælles initiativ fra Verdensbanken og den tyrkiske regering.

Ejendomsforsikring i Tyrkiet

Er jordskælvforsikring obligatorisk i Tyrkiet?

Ja, DASK jordskælvforsikring er obligatorisk i Tyrkiet for ejendomsejere. Den tyrkiske regering kræver, at alle boligejere har DASK-forsikring, også kaldet "obligatorisk jordskælvforsikring". Forsikringen er påkrævet, da Tyrkiet er placeret i en seismisk aktiv zone, og den hjælper med at beskytte ejendomsejere mod økonomiske tab forårsaget af naturkatastrofer som jordskælv.

Hvad dækker DASK-forsikring i Tyrkiet?

DASK-forsikring i Tyrkiet dækker primært materielle skader på bygningens struktur, herunder:

Strukturelle skader: Dette omfatter skader på fundamentet, vægge, lofter, gulve, tage, trapper og andre strukturelle komponenter af en bygning.
Relaterede hændelser: Udover direkte jordskælvsskader dækker DASK-forsikring også hændelser direkte relateret til jordskælv, såsom brande, eksplosioner, tsunamier og jordskred som følge af et jordskælv.

Det er vigtigt at bemærke, at DASK-forsikring har specifikke begrænsninger. For eksempel dækker den ikke:

Indholdet inden i en ejendom, såsom møbler, elektronik eller personlige værdigenstande.
Omkostninger relateret til bortskaffelse af affald, tab af lejeindtægt, omkostninger til alternativ bolig eller arbejdsplads eller ikke-materielle skader.
Legemsskader eller dødsfald.

Hvordan beregner man omkostningerne ved ejendomsforsikring i Tyrkiet?

Omkostningerne ved ejendomsforsikring i Tyrkiet, specifikt DASK (obligatorisk jordskælvforsikring), beregnes ud fra flere faktorer:

 • Bygningstype: Byggematerialet i ejendommen (stål/beton, stenmure eller andre typer) spiller en rolle i at bestemme præmien.
 • Beliggenhed: Forsikringsomkostningerne varierer afhængigt af jordskælvsrisikozonen, hvor ejendommen er placeret. Tyrkiet er opdelt i forskellige seismiske risikozoner, og ejendomme i områder med højere risiko, som Istanbul, har tendens til at have højere præmier.
 • Ejendommens størrelse: Ejendommens samlede gulvareal, herunder antallet af etager, påvirker omkostningerne.
 • Byggeår: Ejendommens konstruktionsdato kan påvirke præmien, med forskellige satser for ældre og nyere bygninger.
 • Risikogruppe: Kvarteret og byen, hvor ejendommen er placeret, spiller også en rolle, da de klassificeres i forskellige risikogrupper baseret på seismisk aktivitet.

Hvor meget er jordskælvsskatten i Tyrkiet? Jordskælvforsikring i Tyrkiet

DASK har 15 forskellige takstsatser, der er fastlagt i henhold til 5 risikozoner og 3 forskellige byggestile. Præmierne revideres årligt for at afspejle ændringer i byggeomkostninger og risikovurderinger. For at få en præcis beregning af DASK-forsikringspræmien for en bestemt ejendom kan ejendomsejere bruge de online præmieberegningstjenester, der tilbydes på den officielle DASK-hjemmeside, eller konsultere forsikringsudbydere i Tyrkiet.

Præmien varierer baseret på de specifikke karakteristika for hver ejendom og dens placering. For eksempel kan ejendomme i områder med højere seismisk risiko pådrage sig højere præmier. På samme måde kan større ejendomme eller dem bygget med visse materialer have forskellige forsikringsomkostninger sammenlignet med mindre eller anderledes konstruerede bygninger.

Dokumenter nødvendige for at få jordskælvshjemforsikring

For at få DASK-forsikring skal du fremlægge følgende dokumenter:

 • TAPU (skøde): Dette er det officielle dokument, der beviser ejendomsretten. Det er afgørende for at verificere, at du er den lovlige ejer af den ejendom, du forsikrer.
 • Identitetsdokument: En kopi af et gyldigt identifikationsdokument, såsom et nationalt id-kort eller pas, for ejendommens ejer.
 • Tyrkisk skatenummer: Ejendomsejere, herunder udenlandske statsborgere, skal have et tyrkisk skatenummer til officielle transaktioner, herunder køb af forsikring.
 • Detaljer om ejendommen: Dette inkluderer oplysninger som ejendommens størrelse (i kvadratmeter), konstruktionsåret, byggematerialetype og antallet af etager.
 • Ejendommens adresse: En fuld og præcis adresse for ejendommen er nødvendig for forsikringspolice.

Sådan ansøger du om DASK-jordskælvforsikring?

For at ansøge om DASK-jordskælvforsikring i Tyrkiet skal du følge disse centrale trin:

 • Forbered nødvendig information og dokumenter: Du skal bruge personlige oplysninger (navn, adresse, telefonnummer, T.C. ID-nummer eller skatteidentifikationsnummer) og oplysninger om ejendommen (adresse, oplysninger fra det tyrkiske jordregister, byggeår, byggestil, antal etager, tilstand og bruttoareal i kvadratmeter).
 • Besøg en forsikringsudbyder: Gå til et forsikringsagentur eller en tyrkisk bankfilial med dine dokumenter.
 • Præmieberegning og betaling: DASK-præmier varierer efter region og afspejler jordskælvsrisikoen. Præmierne fastsættes af finansministeriet.
 • Online ansøgningsmulighed: Nogle forsikringsselskaber kan tilbyde faciliteter til online ansøgning.

Sådan fornyer du?

Det er en god idé at starte fornyelsesprocessen, før din nuværende police udløber, ideelt set mindst 30 dage i forvejen for at sikre kontinuerlig dækning. Fornyelsen kan ofte gøres gennem forsikringsselskabet eller banken, hvor du oprindeligt købte din DASK-police. Nogle udbydere kan også tilbyde onlinetjenester til fornyelse, hvilket kan være en bekvem mulighed.

Forsikringstagere, der fornyer deres police hvert år, kan drage fordel af rabatter ved fornyelse. Præmien for den fornyede police beregnes ud fra faktorer som bygningens konstruktionstype, dens bruttoareal, byggeåret, antallet af etager og områdets risikogruppe. Præmiebeløbene er designet til at være overkommelige og fastsættes af den obligatoriske jordskælvforsikringstakst og instruktion.

Efter fornyelse er det vigtigt at få dokumentation for din fornyede forsikringspolice, da dette muligvis kræves til forskellige administrative processer i Tyrkiet.

DASK - Forsikring til din ejendom i Tyrkiet

Hvilke dele af Tyrkiet påvirkes ikke af jordskælv?

Tyrkiet ligger i en seismisk aktiv region, hvilket gør det udsat for jordskælv. Dog påvirkes visse dele af Tyrkiet mindre af seismisk aktivitet sammenlignet med andre områder. Generelt set er områder, der er mindre tilbøjelige til at opleve betydelige jordskælvspåvirkninger, inkluderet:

 • Nordvestlige Tyrkiet: Regioner længere væk fra Nordlige Anatoliske Forkastning, såsom dele af Thrakien (herunder Edirne og dele af Kırklareli), betragtes som at have lavere seismisk risiko.
 • Central- og Vestsortehavsregionen: Områder som Amasya, Tokat og dele af Samsun påvirkes generelt mindre af større jordskælv.
 • Central Anatolien: Nogle områder i Central Anatolien, herunder byer som Konya og Aksaray, er relativt mindre tilbøjelige til betydelig seismisk aktivitet.
 • Middelhavsregionen: Regioner som Antalya og Alanya, der ligger i den sydlige del af Tyrkiet langs Middelhavskysten, betragtes også som at have en lavere risiko for betydelige jordskælvspåvirkninger sammenlignet med andre områder i Tyrkiet.

Det er vigtigt at forstå, at "mindre påvirket" ikke betyder "ingen risiko." Hele landet er tilbøjeligt til seismisk aktivitet i varierende grad, og jordskælv kan forekomme i regioner, der normalt betragtes som at have lavere seismisk risiko. Derudover kan seismisk aktivitet og risiko ændre sig over tid, så det er vigtigt for beboere og besøgende altid at være forberedt på muligheden for jordskælv, uanset hvor de befinder sig i Tyrkiet.

Vi støtter dig i at få ejendomsforsikring!

Hvis du vælger at købe ejendom i Tyrkiet gennem TERRA Real Estate, giver vi dig en passende vejledning til at få din ejendomsforsikring dækket. Vores licenserede ejendomsmæglere vil assistere dig gennem hele processen, herunder indsamling og organisering af de nødvendige dokumenter.

Hvis du vil vide, hvilke andre tjenester vores team hos TERRA Real Estate tilbyder, kan du følge dette link.

https://terrarealestate.com