FAQ Köpa Bostad i Turkiet

Komplett guide till fastighetsköp i Turkiet: Vanligaste frågorna vid köp

Vid köp av fastighet i Turkiet kan det uppstå en mängd frågor och funderingar. På TERRA Real Estate ® står vi till din tjänst för att diskutera köpprocessen, antingen via telefon eller i ett personligt möte. Nedan finner du några av de vanligaste frågorna, som kan hjälpa dig att komma igång:

Q: Varför är det viktigt att anlita en fastighetsmäklare?
A: Att anlita en fastighetsmäklare när du köper fastighet i Turkiet är inte bara en hjälp, det är en trygghet. TERRA Real Estate har omfattande kunskap om turkiska fastighetsmarknaden och är med våra kunder genom hela köpprocessen. Vi erbjuder omfattande hjälp med allt från förhandlingar till att hantera de juridiska processerna som är involverade i att köpa fastighet i Turkiet. Vi säkerställer att alla fastighetsaffärer följer turkisk lagstiftning genom vår juridiska expertis. Vår service är skräddarsydd för att passa just dina behov, och vårt stora utbud av fastigheter säkerställer att du hittar det som passar just dig. Vi värdesätter öppenhet och tydlighet i vår kommunikation, vilket ger dig som köpare en säker och positiv upplevelse. Läs mer om fördelarna med att använda en fastighetsmäklare vid fastighetsköp i Turkiet på vår informationsida.

Q: Vilka tjänster erbjuder TERRA Real Estate?
A: TERRA Real Estate erbjuder omfattande service genom hela köpprocessen, inklusive hjälp med att skaffa skattenummer, öppna bankkonto, ordna värderingsrapport, skaffa lagfart, el- och vattenabonnemang samt köp av möbler och inreddning med mera. Besök gärna sidan våra tjänster för att se vårt fullständiga utbud av tjänster - före, under och efter köpet. 

Q: Hur går en visningsresa till?
A: TERRA Real Estate erbjuder visningsresor som inkluderar flygresa med returbiljett, transport från och till flygplatsen i Antalya (eller annan önskad flygplats), samt 3 nätters boende med halvpension. Vi anpassar din visningsresa efter dina behov och budget. Läs mer om visningsresor till Turkiet.

Köpprocess

Q: Hur går köpprocessen vid köp av fastighet i Turkiet till?
A: Efter att handpenningen betalats, genomför TERRA Real Estate noggranna kontroller av fastighetens lagfart. Ett köpekontrakt upprättas mellan säljaren och köparen, där viktiga detaljer som färdigställandedatum, betalningsplan och villkor specificeras. Köparen betalar handpenningen efter att båda parter signerat kontraktet. Därefter görs en ansökan till Fastighetsregistret (Tapu ve Kadastro Müdürlüğü) för överföring av lagfarten, och du kan få lagfarten inom 2-3 arbetsdagar. Om omständigheterna kräver det kan du utfärda en fullmakt hos notarius publicus för att slutföra all nödvändig dokumentation. Läs mer om detaljerad information om fastighetsköp i Turkiet.

Q: Hur mycket kostar det att köpa ett hus i Turkiet?
A: Kostnaderna inkluderar avgifter för lagfart (överlåtelseskatt, avgifter till Fastighetsregistret), eventuell moms på nybyggda fastigheter, mäklarprovision, notarius- och översättningsavgifter, obligatorisk jordbävningsförsäkring s.k. DASK samt anslutningsavgifter. Alla kostnader relaterade till fastighetsköp listas på vår sida om "Kostnader vid Köp av Fastighet i Turkiet".

Q: Är det nödvändigt att ha uppehållstillstånd innan man köper fastighet i Turkiet?
A: Nej, du behöver inte ha uppehållstillstånd för att köpa en fastighet i Turkiet!

Q: Vilka dokument behövs för att köpa fastighet i Turkiet?
A: Du behöver en kopia av ditt pass översatt till turkiska, 2 passfoton, ett bankkonto, ett dokument för valutaväxling, en värderingsrapport och ett turkiskt skattenummer för att kunna köpa en fastighet i ditt namn. TERRA Real Estate hjälper dig att skaffa ett turkiskt skattenummer från det lokala skattekontoret.

Q: Hur lång tid tar det att överföra lagfarten?
A: Det tar vanligtvis cirka 2 till 3 dagar efter att ansökan gjorts till Fastighetsregistret (Tapu ve Kadastro Müdürlüğü) med alla nödvändiga dokument.

Q: Är fastigheter i Turkiet friköpta eller arrenderade/bostadsrätt?
A: Ja, alla är friköpta.

Q: Får utländska företag köpa fastighet i Turkiet?
A: Utländska juridiska personer (företag) får inte köpa fastighet i Turkiet. Den utländska juridiska personen måste etablera ett företag i Turkiet. Eftersom juridiska enheter med utländskt kapital etableras i Turkiet, kan de få köpa fastighet så länge de följer nödvändiga restriktioner och villkor.

Q: Får mitt företag etablera ett investeringsbolag i Turkiet?
A: Ja. Om du önskar investera i turkiska fastigheter genom ett investeringsbolag i Turkiet, kan TERRA Real Estate hjälpa dig att etablera ett turkiskt företag.

Q: Vem bestämmer priset på fastigheten?
A: Priset på en fastighet i ett nytt byggprojekt sätts vanligtvis av byggherren. För befintliga fastigheter är det ägaren som bestämmer försäljningspriset. Priset är detsamma oavsett om en fastighetsmäklare är inblandad i processen eller inte. Det är därför viktigt att köpa genom en auktoriserad och registrerad fastighetsmäklare som TERRA Real Estate, för att säkerställa att dina intressen som köpare tas i beaktande och att processen sköts på ett professionellt sätt.

Finansiell process

Q: Hur mycket är mäklararvodet vid fastighetsköp?
A:
Registrerade fastighetsmäklare har rätt till ett arvode om 2 % av det faktiska försäljningspriset på fastigheten, vilket betalas separat av både köparen och säljaren. På TERRA Real Estate tar vi oftast provisionen från säljaren, vilket innebär att köparen vanligtvis inte behöver betala något mäklararvode, såvida inte annat anges. Vissa av våra objekt kan inkludera mäklararvode för köparen, vilket beror på säljarens beslut.

Q: Hur mycket kontantinsats behöver jag för att köpa fastighet i Turkiet?
A:
Vid köp av nya fastigheter krävs vanligen en reservationsavgift på 5-10 % av köpesumman, följt av en första betalning på 30-50 % inom ungefär fyra veckor. Många byggföretag erbjuder möjligheten till delbetalning, ofta anpassade efter dina specifika omständigheter och behov. Dessa betalningsvillkor är ofta förhandlingsbara med byggföretaget vid köptillfället. För ytterligare information besök sidan där vi har alla fastigheter med möjlighet till avbetalning via byggföretag.

Q: Hur kan jag skydda mig mot valutakursrörelser?
A: De flesta fastighetsaffärer utförs i EURO eller USD för att minimera växlingsrisker för alla inblandade parter. Om du skulle föredra att genomföra affären i en annan konvertibel valuta som handlas internationellt (till exempel GBP, CHF, DKK, SEK, NOK), för att skydda dig mot valutakursfluktuationer, kan TERRA Real Estate bistå med att fastställa en växelkurs vid tidpunkten för undertecknande av köpekontraktet.

Q: Kan man få lån från turkiska banker för fastighetsköp?
A: Ja, det är möjligt för utländska köpare att ansöka om och erhålla bolån från turkiska banker. För att ansöka om ett lån behöver du kunna dokumentera din inkomst, oavsett om den kommer från ditt hemland eller någon annanstans. TERRA Real Estate är redo att bistå dig med att hitta den bästa finansiella lösningen utifrån rådande marknadsförhållanden. Det finns ett antal banker i Turkiet som erbjuder bolån för fastighetsköp. För mer information om bolån, besök vår sida om bolån i Turkiet.

Q: Hur fungerar belåningsgraden för fastighetsköp i Turkiet?
A:
I Turkiet ligger belåningsgraden (LTV-ränta) som turkiska banker erbjuder utländska köpare vanligen på 50%. Detta betyder att köparen behöver betala hälften av fastighetens värde som handpenning. Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa räntor kan variera beroende på ekonomiska förhållanden, regleringar och bankernas egna policys. Därför är det viktigt att kontinuerligt uppdatera sig om de aktuella villkoren och LTV-räntorna för bolån i Turkiet för att få en korrekt och aktuell bild.

Q: Är det gratis att öppna ett bankkonto i Turkiet?
A: Det finns inga specifika regleringar som kräver en avgift för att öppna ett bankkonto i Turkiet. Men vissa banker kräver en försäkringsavgift på cirka 30 - 50 euro.

Q: Hur lång tid tar det att öppna ett bankkonto i Turkiet?
A: Du kan öppna ett bankkonto inom en timme eller mindre när du går till banken med alla nödvändiga dokument redo. Lär dig mer om att öppna ett bankkonto i Turkiet.

Q: Vilka dokument krävs för att öppna ett bankkonto i Turkiet?
A: För att öppna ett bankkonto i Turkiet behöver du vanligtvis ett giltigt identifikationsdokument (pass), bevis på adress (hyreskontrakt eller en nyligen utfärdad räkning) och ett skattenummer (TIN).

Juridisk process

Q: Hur skapas ett köpekontrakt?
A:
Våra köpekontrakt förbereds av vår företagsadvokat.

Q: Vad ska inkluderas i ett köpekontrakt?
A: Ett köpekontrakt för fastigheter är en lagligt bindande överenskommelse som detaljerat beskriver villkoren för en försäljning mellan köpare och säljare. Kontraktet innehåller båda parters namn och adresser, specifikationer om fastigheten och köpeskillingen. Viktiga aspekter som överenskommet avslutsdatum, finansieringsupplägg och eventuella förbehåll bör också inkluderas. Detta dokument är fundamentalt för att säkerställa en öppen och korrekt affärsprocess, speciellt för internationella köpare.

Fullmakt

Q: Kan jag köpa en fastighet med en fullmakt utan att fysiskt vara närvarande i Turkiet?
A: Ja, du kan köpa en fastighet i Turkiet på distans med en fullmakt.

Q: Vad är en fullmakt för fastighetsköp i Turkiet?
A: En fullmakt är ett juridiskt dokument som ger en annan person, kallad ombud, rätt att handla i ditt ställe vid köp av fastighet i Turkiet. Med denna fullmakt kan ombudet göra juridiska åtgärder som att ansöka om lagfart, göra betalningar, underteckna nödvändiga dokument och sköta andra viktiga ärenden kopplade till din fastighet i Turkiet.

Q: Hur skaffar man en fullmakt för att sälja eller köpa fastighet i Turkiet?
A: För att utfärda en fullmakt i Turkiet kan du vända dig till vilken notarius publicus som helst. Personen du utser till ditt ombud behöver inte vara närvarande vid utfärdandet. I vissa fall kan det dock krävas att ombudets identitetshandlingar, ditt pass och ett fotografi presenteras. Tänk på att alla dokument som rör notariella ärenden är på turkiska, och en auktoriserad översättare kan krävas för de som inte talar språket. Om du inte kan vara i Turkiet personligen, är det möjligt att utfärda en fullmakt via en turkisk ambassad eller konsulat i ditt hemland.

Q:  Hur mycket kostar det att utfärda en fullmakt i Turkiet?
A: Priset för att upprätta en fullmakt i Turkiet kan variera beroende på dokumentets innehåll och komplexitet samt de avgifter som notarien tar ut för att bevittna dokumentet. Kostnaden beräknas baserat på antalet tecken i fullmaktsdokumentet. Därför varierar priset beroende på dokumentets innehåll och syftet med fullmakten..

Värderingsrapport

Q: Är det obligatoriskt med en värderingsrapport vid fastighetsköp i Turkiet av utländska köpare?
A: Ja, sedan 2019 är det ett lagkrav att ha en värderingsrapport vid fastighetsköp som involverar utländska köpare i Turkiet.

Q: Hur lång tid tar det att få en värderingsrapport?
A: Det tar normalt mellan 3 och 6 dagar att få en fastighetsvärderingsrapport.

Q: Hur länge är värderingsrapporten giltig?
A: En värderingsrapport är giltig i tre månader. Om lagfarten inte överförs inom dessa tre månader, måste en ny värdering utfärdas.

Q: Vad är syftet med en fastighetsvärderingsrapport?
A: Syftet med värderingsrapporten är att säkerställa en rättvis värdering av fastigheten, förhindra felaktig prissättning, skydda investerarna genom objektiva bedömningar, uppfylla regelverk, underlätta transparenta transaktioner och bidra till enhetliga och standardiserade värderingsmetoder, vilket i sin tur stärker förtroendet och rättssäkerheten inom den turkiska fastighetsmarknaden.

Q: Hur mycket kostar en värderingsrapport i Turkiet?
A: Kostnaden för en värderingsrapport kan variera beroende på fastighetstyp, storlek, plats och värderarens avgifter. För mer detaljerad information, besök vår sida om "Kostnader vid Köp av Fastighet i Turkiet".

Lagfart (Tapu) i Turkiet

Q: Vad är en Tapu (Lagfart) i Turkiet?
A: En Tapu är det turkiska namnet för lagfart, vilket är ett juridiskt dokument som bekräftar äganderätten till fast egendom, exempelvis mark, tomt eller byggnader. Tapun utfärdas av det turkiska Fastighetsregistret (Tapu ve Kadastro Müdürlüğü) och fungerar som ett officiellt bevis på ägande och de rättigheter som hör till fastigheten. Här kan du läsa mer om lagfart i Turkiet.

Q: Kan jag lägga till någon på min lagfart?
A: Ja, det är möjligt att lägga till någon på din lagfart i Turkiet genom en process som kallas för "samägande" eller "medägande".

Q: Vad händer med fastigheten i Turkiet när du avlider?
A: Eftersom fastigheterna är friköpta (freehold), ärvs fastigheten av familjemedlemmar/arvingar vid dödsfall.

Q: Hur kan jag få en ny utskrift av en förlorad lagfart?
A: Om du har förlorat din original-lagfart i Turkiet kan du ansöka om en ny utskrift vid Fastighetsregistret (Tapu ve Kadastro Müdürlüğü).

Skatter och avgifter vid fastighetsköp i Turkiet

Q: Vad är ett skattenummer i Turkiet?
A: I Turkiet är ett skattenummer (VKN, "Vergi Kimlik Numarası") en unik sifferkombination som tilldelas både individer och företag för skatterelaterade ändamål. Detta nummer används i olika finansiella och administrativa transaktioner, som att deklarera skatt, genomföra affärer och interagera med myndigheter. Det tiosiffriga skattenumret underlättar spårning och hantering av skatteaktiviteter, vilket säkerställer korrekt bokföring och överensstämmelse med skatteregler.

Fråga: Hur skaffar jag ett turkiskt skattenummer online?
Svar:
För att få ett turkiskt skattenummer, besök den officiella webbplatsen (https://dijital.gib.gov.tr/). Klicka på "Ansökan om potentiellt skattenummer". Fyll i formuläret helt och hållet. När du skickar in formuläret, kommer systemet att tilldela dig ett skattenummer. För mer information om hur du skaffar ett skattenummer i Turkiet, kontakta oss.

Fråga: Hur får jag tillbaka mitt skattenummer om jag glömmer det?
Svar: Om du glömmer ditt skattenummer kan du enkelt få det igen genom att besöka skattekontoret eller via webbplatsen.

Fråga: Vilka är fastighetsskatterna i Turkiet?
Svar: I Turkiet finns det en statlig fastighetsskatt och en miljöskatt. Fastighetsskatterna baseras på fastighetens värde och samlas in av lokala kommuner. Skattesatserna och regelverket kan variera beroende på fastighetstyp och plats.

Fråga: Betalar utländska köpare fastighetsskatt i Turkiet?
Svar:
Ja, utländska köpare är skyldiga att betala fastighetsskatt. Skatten beräknas på fastighetens värde och hanteras av lokala myndigheter.

Fråga: Betalar jag kapitalvinstskatt på fastigheter jag säljer i Turkiet?
Svar: Om du säljer en fastighet som du har ägt i minst fem år, är du undantagen från kapitalvinstskatt. Kapitalvinstskatt tillämpas dock om fastigheten säljs inom de första fem åren av ägandet.

Fråga: Hur mycket är kapitalvinstskatten på fastigheter i Turkiet?
Svar: Kapitalvinstskatten på försäljning av fastigheter i Turkiet beräknas baserat på värdetillväxten som anges i lagfarten vid köptillfället jämfört med värdet vid försäljningstillfället. Skattesatsen kan variera beroende på faktorer som ägandeperiodens längd och fastighetstypen.

Processen efter köpet

Q: Måste jag betala underhållsavgift för fastigheten även om jag inte använder den?
A: Ja, det är både en juridisk förpliktelse och en moralisk skyldighet att betala underhållsavgiften, även om du inte använder fastigheten.

Q: Vem ansvarar för att betala underhållsavgiften, fastighetsägaren eller hyresgästen?
A: Ansvaret för att betala underhållsavgiften ligger hos hyresgästen. Dock kan underhållsavgiften i vissa fall inkluderas i hyran beroende på hyresavtalets villkor.

Q: Vad är DASK-försäkringen i Turkiet?
A: DASK (Turkiska Katastrofförsäkringspoolen), även känd som jordbävningsförsäkring i Turkiet, är en obligatorisk försäkring för bostäder mot skador orsakade av jordbävningar. Utan en giltig DASK-polis är det inte möjligt att registrera fastigheten för grundläggande tjänster som vatten, el och gas.

Q: Vad täcker DASK-försäkringen?
A: DASK-försäkringen täcker kostnader för strukturella skador på bostäder orsakade av jordbävningar och händelser som är direkt relaterade till jordbävningar, såsom brand, explosion, tsunami och jordskred. Oavsett om skadan på ditt hem är liten eller stor, ger DASK-försäkringen ekonomiskt skydd.

Q: Kan jag teckna hemförsäkring i Turkiet?
A: Ja, hemförsäkring är en av våra tjänster efter köpet. TERRA Real Estate hjälper dig att försäkra din fastighet till konkurrenskraftiga priser. Besök vår sida om Fastighetsförsäkring i Turkiet för mer information.

Q: Finns det en fastighetsförvaltningstjänst?
A: Ja, vissa bostäder hanteras av professionella förvaltningsföretag, medan andra sköts av utvecklarna eller fastighetsägarna själva.

Q: Vad kan jag förvänta mig att betala i underhållsavgifter?
A: Underhållsavgiften varierar mellan 30 och 200 euro per månad beroende på storleken på anläggningen, dess faciliteter och antalet lägenheter/villor. För en trerumslägenhet är det vanligtvis cirka 50 euro per månad. TERRA Real Estate informerar dig om dessa kostnader innan köpet.

Q: Hur betalar jag mina räkningar i Turkiet?
A: Du kan betala räkningar via onlinebank eller mobilbank, genom att använda betalningsalternativ vid bankomater eller genom autogiro via din turkiska bank. Betalningscenter i allmänna områden eller auktoriserade betalningspunkter som livsmedelsbutiker är också tillgängliga. Klicka här för mer information om abonnemang och betalning av räkningar i Turkiet.

Q: Kan jag hyra ut min fastighet i Turkiet?
A: Absolut! Som utländsk fastighetsägare i Turkiet är du berättigad att hyra ut din fastighet. Du kan välja att själv hantera fastigheten eller anlita ett fastighetsförvaltningsföretag för hjälp. Kontakta oss gärna för vägledning om lokala regler, juridisk rådgivning och för att förenkla uthyrningsprocessen.

Q: Hur går det med möblering av min fastighet?
A: Vissa projektutvecklare erbjuder möbleringspaket som ett alternativ. Dessutom står vi på TERRA Real Estate till tjänst för att assistera dig med möbelinköp utan några extra kostnader. Vi erbjuder en personlig service där vi hjälper dig att välja och köpa de möbler som passar din nya bostad i Turkiet. För mer information, ta gärna en titt på vår sida om möbelinköp i Turkiet.

Uppehållstillstånd i Turkiet

Q: Kan jag få uppehållstillstånd i Turkiet om jag köper fastighet där?
A:
Ja, att köpa fastighet i Turkiet kan göra dig berättigad till ett uppehållstillstånd. Som fastighetsägare har du generellt rätt till ett uppehållstillstånd som behöver förnyas vartannat år, så länge du bibehåller ägarskapet av fastigheten. Det är dock viktigt att vara medveten om att vissa områden eller platser i Turkiet kan ha restriktioner. I vissa specifika regioner kanske ägande av fastighet inte automatiskt ger rätt till uppehållstillstånd på grund av säkerhetsskäl eller andra regionala överväganden. Det är tillrådligt att rådgöra med en juridisk expert eller en fastighetsrådgivare för att förstå de specifika regler och restriktioner som gäller för det område där du planerar att köpa fastighet. För ytterligare information om uppehållstillstånd i Turkiet, kontakta oss.

Q: Vad är de nya reglerna för uppehållstillstånd i Turkiet?
A:
Enligt en uppdatering från den 16 oktober 2023 måste utländska köpare av fastighet i Turkiet investera minst 200 000 USD för att ansöka om uppehållstillstånd. Om lagfartens värde är under detta belopp kommer uppehållstillstånd inte att beviljas.

Q: Vilka dokument krävs för att ansöka om uppehållstillstånd i Turkiet genom köp av fastighet?
A:
Nödvändiga dokument inkluderar lagfarten för fastigheten i Turkiet, en värderingsrapport, fastighetens lägesinformation från den lokala kommunen, ett giltigt pass, 2 biometriska foton, en kriminalregisterkontroll, hälsoförsäkring, med mera.

Q: Kan min familj få uppehållstillstånd om jag köper en fastighet i Turkiet?
A:
Ja, dina familjemedlemmar (din make/maka och dina barn under arton år) kan vara berättigade till uppehållstillstånd i Turkiet om du köper en fastighet. I sådana fall inkluderar ytterligare dokument som behövs för ansökan födelsecertifikat för dina barn och ditt vigselbevis med apostille.

Q: Hur får jag familjeuppehållstillstånd i Turkiet?
A:
För att ansöka om familjeuppehållstillstånd behövs ett giltigt pass, en korrekt ifylld ansökningsblankett, fyra biometriska foton, en giltig hälsoförsäkring, bevis på ekonomisk förmåga att försörja familjen och antingen ett hyreskontrakt eller lagfart för fastigheten.

Q: Hur lång tid kan jag bo i Turkiet om jag äger fastighet där?
A:
Som fastighetsägare i Turkiet kan du normalt vistas i landet i upp till två år, med möjlighet till förnyelse vartannat år.

Q: Kan jag ansöka om uppehållstillstånd utan att besöka Turkiet?
A:
Nej, för att ansöka om uppehållstillstånd i Turkiet måste du fysiskt befinna dig i landet.

Q: Hur lång tid tar det att få ett turkiskt uppehållstillstånd?
A:
Processen från att du lämnar in din ansökan till du erhåller ditt uppehållstillstånd kan ta allt från en till tre månader.

Q: Är det obligatoriskt med hälsoförsäkring för att ansöka om uppehållstillstånd i Turkiet?
A:
Ja, turkiska myndigheter kräver att du har en giltig hälsoförsäkring som täcker din vistelse i landet när du ansöker om uppehållstillstånd.

Q: Hur mycket kostar det att ansöka om uppehållstillstånd i Turkiet?
A:
För att få uppehållstillstånd i Turkiet måste man betala olika avgifter. Kostnaden för uppehållstillståndskortet (TRC) ligger på cirka 565.00 TL. Visumavgiften kan variera beroende på tillståndstyp och varaktighet, samt sökandens nationalitet, och ligger på omkring 5,476.80 TL. Notarie- och översättningsavgifter beror på dokumentens antal och kostar vanligtvis runt 1800 TL. Kostnaden för hälsoförsäkringen beror på sökandens ålder och varierar mellan 1,000 och 5,000 TL.

Turkiskt medborgarskap genom köp av fastighet

Fråga: På vilka sätt kan man bli medborgare i Turkiet?
Svar:
Det finns flera alternativ för att bli medborgare i Turkiet, däribland genom giftermål, långvarig vistelse i landet, köp av fastighet eller genom att göra investeringar som gynnar ekonomin.

Fråga: Hur kan jag bli turkisk medborgare genom att köpa fastighet?
Svar:
För att erhålla turkiskt medborgarskap via fastighetsköp, behöver du investera i fastigheter för ett belopp om minst 400 000 USD. Därefter ansöker du om uppehållstillstånd och lämnar in en medborgarskapsansökan med de nödvändiga dokumenten till berörda myndigheter. Det är möjligt att köpa olika typer av fastigheter, som villor, lägenheter, kontorslokaler eller butiker. Du kan även kombinera flera fastigheter för att uppnå det totala beloppet på 400 000 USD. Mer information om processen och kraven för att bli turkisk medborgare genom fastighetsköp finns tillgänglig hos oss.

Fråga: Vilket belopp krävs för investering för att erhålla turkiskt medborgarskap?
Svar: Utöver köp av fastighet till ett värde av minst 400 000 USD, kan du ansöka om medborgarskap genom att investera minst 500 000 USD i fasta kapitalinsatser, köpa statsobligationer för 500 000 USD, investera i ett fastighetsprojekt värt 500 000 USD, sätta in minst 500 000 USD på ett turkiskt bankkonto, eller göra en insättning till Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) på turkiska (Försäkrings- och Privata Pensioner Reglerings- och Tillsynsmyndigheten).

Fråga: Hur länge måste jag bo i Turkiet för att bli medborgare?
Svar:
För att vara berättigad att ansöka om turkiskt medborgarskap som fastighetsägare, behöver du bo i Turkiet kontinuerligt i 5 år, med behållen äganderätt av din Tapu (lagfart). Under dessa 5 år får du inte tillbringa mer än totalt 180 dagar utanför Turkiet. Det är dock viktigt att påpeka att uppfyllandet av detta krav endast ger dig rätt att ansöka om medborgarskap; det garanterar inte automatiskt att du erhåller det. Varje ansökan bedöms individuellt baserat på regeringens kriterier.

Fråga: Hur lång tid tar det att få turkiskt medborgarskap genom investering?
Svar:
Processen innefattar flera steg, inklusive köp av fastighet, ansökan om uppehållstillstånd och inlämning av medborgarskapsansökan. Generellt kan du få turkiskt medborgarskap inom ungefär 3 månader efter ansökan, men beroende på processens gång kan det ta upp till 6 månader eller längre.

Fråga: Kan jag få turkiskt medborgarskap utan att komma till Turkiet?
Svar:
Ja, det är möjligt. Du kan ge fullmakt till en pålitlig person eller en advokat i Turkiet som kan sköta köpet av fastighet och ansökan om medborgarskap för din räkning. Vårt team på TERRA Real Estate kan hantera hela processen åt dig. När allt är klart kan vi antingen skicka ditt turkiska pass till din adress eller förvara det tills du kommer till Turkiet.

Fråga: Får man ha flera medborgarskap i Turkiet?
Svar: Turkiet tillåter generellt sina medborgare att ha flera medborgarskap samtidigt. Det finns inga restriktioner för att förvärva och bibehålla medborgarskap i andra länder parallellt med det turkiska.

Fråga: Kan jag få turkiskt medborgarskap genom att köpa en fastighet som fortfarande byggs?
Svar:
Ja, det är möjligt att få turkiskt medborgarskap genom att investera i fastigheter, även de som fortfarande är under uppförande. Om du köper en fastighet eller flera fastigheter som sammanlagt är värda minst 400 000 USD, kan du ansöka om medborgarskap. Detta görs genom ett notariserat köpekontrakt.

Fråga: Kan jag sälja min fastighet efter att ha fått turkiskt medborgarskap?
Svar: Du måste vänta tre år från det datum du erhöll turkiskt medborgarskap innan du kan sälja fastigheten. Om du däremot önskar sälja din fastighet i Turkiet, är du välkommen att kontakta oss för rådgivning och stöd i försäljningsprocessen.


OBS! Informationen på denna sida kan variera över tid och plats. Innehållet uppdateras årligen av en redaktör. Kom ihåg att kontrollera publiceringsdatumet för den senaste informationen. Senast uppdaterad: 24.01.2024

antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakır escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort adıyaman escort afyon escort> ağrı escort aydın escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elazığ escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ısparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort