Finansiering och Bolån i Turkiet

Finansiering och bolån när du ska köpa bostad i Turkiet

Att köpa ett hem är en av de viktigaste investeringar som du gör i livet!

Att utvärdera finansieringsalternativen som passar dig kan verka komplexa, att besluta om att välja en inteckning, välja rätt inteckningsprodukt och sedan betalningsplan som passar dina mål, behov och budget är lika viktigt som att hitta rätt objekt.

Oroa Er inte för mycket! Vi finns här för att hjälpa Er.

TERRA Real Estate Ltd har i samarbete med några av Turkiets ledande banker sammanställt en kort översikt över finansieringsmöjligheter i Turkiet som för närvarande erbjuds.

Som utländsk medborgare som bor utomlands kan du få tillgång till ett brett spektrum av finansieringsprodukter avsedda för bostäder eller placeringssyfte . Här är några av de generella regler som gäller för de flesta av inteckningsprodukter som erbjuds.

Generella regler:

 • Får tas i TL eller indexerade till utländsk valuta (USD/EUR/GBP).
 • Löptiden för lånet är maximalt 240 månader (20 år).
 • Maximala lånebeloppet är TL 500,000 eller motsvarande i utländsk valuta.
 • EU invånare, medborgare i Schweiz och Norge är berättigade till ett lån till 65 % av värdet på fastigheten. För andra medborgare, är låneförhållandet 50 %.

Nödvändiga dokument (Översättning till turkiska av notarie där så krävs.)

 • Skatte id (som man får från det lokala skattekontoret i Turkiet).
 • Fastighetens utvärderingsrapport från bank, som skapas under processen.
 • Kopia av pass eller intyg om uppehållstillstånd.
 • Bevis på inkomst, bankkonto/kreditkorts utdrag, för de senaste 3 månaderna.
 • Intyg från kreditinstitut i kundens eget land.
 • Underlag för adress i ditt hemland, från en behörig myndighet. En kopia av en elräkning eller liknande som visar hemvistadress eller fotokopia.

Fast ränteinteckning

Möjliggör en fast månadsåterbetalning och fungerar bra för kunder som har en specifik månadsbudget.

Kännetecken:

 • Maximala löptiden för lånet är 240 månader (20 år).
 • Bankens fastställda ränta vid tidpunkten för utfärdandet tillämpas.
 • I händelse av förtida betalning kommer en förtida återbetalningsavgift tas ut.
 • Även om en garanti inte krävs kan bankerna förbehålla sig rätten att begära det.
 • Upp till 65 % av den beräknade värderingen kan finansieras genom lån. 

Bolån med amortering

Om du vill betala högre amortering på första och sänka den i kommande perioder, kommer bolån med amortering vara mest lämplig för dig.
Med amorterande bolån, kan du sänka räntedelen för ditt lån med upp till 40 %.

Kännetecken:

 • Maximala löptiden för lånet är 240 månader (20 år).
 • Bankens fastställda ränta vid tidpunkten för utfärdandet tillämpas.
 • I händelse av förtida betalning kommer en förtida återbetalningsavgift tas ut.
 • Även om en garanti inte krävs kan bankerna förbehålla sig rätten att begära det.
 • Upp till 65 % av den beräknade värderingen kan finansieras genom lån. 

Hypotekslån

Om du vill betala lägre amorteringar på det inledande stadiet och gradvis öka dem under de kommande månaderna, kan du använda hypotekslån.

Kännetcken:

 • Maximala löptiden för lånet är 240 månader (20 år).
 • Bankens fastställda ränta vid tidpunkten för utfärdandet tillämpas.
 • Tidig återbetalning, 2 % av utestående belopp som tas ut som förtidsinlösenavgift.
 • Även om en garanti inte krävs kan bankerna förbehålla sig rätten att begära det.
 • Upp till 65 % av den beräknade värderingen kan finansieras genom lån. 

Uppskjuten betalningsinteckning

Idealiskt alternativ för de med "100 % kassaflödesförtroende" som kräver ett par månader för att organisera och underlätta  återbetalningarna  i det överenskomna inteckningspaketet.

Kännetecken:

 • Räntesatsen kan beslutas vara fast eller variabel.
 • Även om en garanti inte krävs kan bankerna förbehålla sig rätten att begära det.
 • I de fall lånebetalningarna skjuts upp till 3 månader från början av perioden kommer lånebeloppet som utfärdas vara högst 65 % av värderingen på egendomen som är föremål för lånet. När det gäller att betalningarna skjuts upp 4-6 månader från början av perioden, kommer lånebeloppet som utfärdas vara högst 60 % av värderingen på egendomen som är föremål för lånet.

Flexi-Term inteckning

Med Flexi - Term inteckning, kommer din avbetalning förbli densamma även om räntorna fluktuerar. I stället för att ändra betalningsbeloppet kan du förkorta eller förlänga ditt lån.

Kännetecken:

 • Maximala löptiden för lånet är 240 månader (20 år).
 • Alla förtida betalningsavgifter debiteras inte.
 • Bankens rörliga ränta vid tidpunkten för utfärdandet tillämpas.
 • Även om en garanti inte krävs kan bankerna förbehålla sig rätten att begära det.
 • Upp till 65 % av värderingen kan finansieras genom inteckningen.

Dokument friskrivning: Vi rekommenderar att du söker oberoende finansiell rådgivning när man överväger någon finansiell produkt. All information här är endast avsedd som en allmän vägledning och inte ett detaljerat dokument av villkor. Dessutom är det inte bindande av något avtal eller kontrakt delvis eller fullständigt som du kan gå in med i en framtida tidpunkt med TERRA Real Estate Ltd eller dess närstående bolag och partners.